DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN MET HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ), dat op 1 mei 2019 in werking treedt, brengt heel wat veranderingen met zich mee voor de organisatie van vennootschappen, verenigingen en stichtingen met zetel in België.

Voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen die vóór 1 mei 2019 zijn opgericht, heeft deze nieuwe wetgeving tot gevolg dat zij hun statuten in moeten brengen met deze nieuwe Meer informatie