NICOLAS DELMOITIE

Advocaat Partner | Oprichter SIA Advocaten België

Nicolas DELMOITIE studeerde rechten aan de Université Libre de Bruxelles.

Hij werd toegelaten tot de Brusselse balie in 2007 en specialiseerde zich al snel in vastgoedrecht, handels- en vennootschapsrecht, alsook in het recht van de Europese Unie en het recht inzake onrechtmatige daad in de breedste zin van het woord, domeinen waarin hij nu in al zijn aspecten actief is.

Hoewel Frans de moedertaal is, werkt het team ook in het Nederlands en Engels.

Hij is een van de drie oprichters van SIA.

Onderwerpen:
Vastgoedrecht in de breedste zin van het woord, handels- en vennootschapsrecht, recht van de Europese Unie, verkeersrecht en burgerlijke aansprakelijkheid.

SIA Advocatenkantoor