VERGOEDINGEN

SIA beschouwt transparantie en voorafgaande informatie over de prijsstelling van haar diensten als essentieel.

In deze zin, of de vergoeding voor de diensten van de onderneming wordt berekend op basis van een uurtariefa pakket of een abonnementIn elk geval worden de factureringsvoorwaarden vooraf, tijdens de eerste ontmoeting, geanalyseerd, besproken en overeengekomen met de klant op een duidelijke en gedetailleerde manier, rekening houdend met het type zaak dat wordt behandeld en/of de specifieke verwachtingen van de betrokken klant.

SIA maakt er ook een principekwestie van om het criterium van billijke gematigdheid nauwgezet te respecteren in de boekhouding van haar erelonen en kosten, door op eerste verzoek van de klant uiteraard een gedetailleerde en gemotiveerde staat van elke geleverde dienst ter beschikking te stellen.

Een van de belangrijkste doelstellingen van SIA is om elk van haar klanten in staat te stellen om onmiddellijk te handelen met hun advocaat in volledige kennis van de feiten, op basis van een vertrouwensrelatie die bedoeld is om duurzaam te zijn en gekenmerkt door het zegel van transparantie.

SIA Advocatenkantoor