EXPERTISEGEBIEDEN

FAMILIERECHT

SIA helpt en ondersteunt je bij alle familiegerelateerde zaken.

Hij staat cliënten bij die een scheidingsprocedure willen starten, of ze nu getrouwd zijn of gewoon samenwonen. Het kantoor legt je de verschillende mogelijkheden uit, of het nu gaat om echtscheiding (met wederzijds goedvinden of op grond van onherstelbare breuk), feitelijke scheiding of nietigverklaring van het huwelijk (in het geval van grijze huwelijken).

SIA helpt je bij het opstellen van de nieuwe regels voorouderlijk gezag,onderdak voor kinderen, alimentatie en kinderalimentatie na echtscheiding.

Het kantoor kan u ook zijn expertise aanbieden op de volgende gebieden vereffening van huwelijksvermogen (verdeling van eigendom dat toebehoorde aan de echtgenoten), van landgoed (opstellen van een testament, estate planning), van filiatie (betwisting van vaderschap, erkenning, bezit van status) en strafrecht (klacht wegens het niet vertegenwoordigen van kinderen, ontvoering of in de steek laten van familie).

SIA Advocatenkantoor