EXPERTISEGEBIEDEN

ARBEIDSRECHT

Sia heeft veel expertise op het gebied van arbeidsrecht en adviseert en procedeert namens zowel werkgevers als werknemers.

De expertisegebieden van het kantoor omvatten

  • het opstellen van op maat gemaakte arbeidsovereenkomsten bij het aannemen van nieuw personeel, reglementen of collectieve arbeidsovereenkomsten;
  • bijstand en advies bij contractbreuk (oneerlijk ontslag, ontslag, ernstig wangedrag, enz.), evenals controle van de opzegtermijn en/of berekening van een opzegvergoeding ;
  • advies en assistentie bij alle aspecten van de werktijd (werktijden, vrije tijd, overwerk, enz.), inclusief perioden van opschorting van de arbeidsovereenkomst die specifiek is voor de werknemer (ziekteverlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking en tijdskrediet, onbetaald verlof, enz;
  • het behandelen van alle juridische kwesties met betrekking tot het welzijn van werknemers op het werk, waaronder veiligheid op het werk, gezondheid en de preventie van psychosociale risico’s op het werk, waaronder met name discriminatie, geweld en morele of seksuele intimidatie op het werk;
  • advies en hulp bieden aan werknemers die een ongeluk krijgen op het werk of op weg naar het werk;
  • ondersteuning van werknemers of werkgevers tijdens eventuele juridische beoordelingen om de percentages en perioden vantijdelijke arbeidsongeschiktheid en de datum van consolidatie te bepalen;
  • werkgevers ondersteunen in hun contacten met de administratieve overheden in geval vansociale inspecties of RSZ-controles;
  • het opstellen van verdedigingsbrieven bij administratieve boetes en het verdedigen van bedrijven en hun bestuurders bij strafrechtelijke procedures;
  • het opstellen van samenwerkingscontracten die moeten worden gesloten met agenten, distributeurs of franchisenemers, evenals service- en/of consultancycontracten die zijn afgestemd op de behoeften van de klant en de dienstverlener/consultant

SIA Advocatenkantoor