EXPERTISEGEBIEDEN

STRAFRECHT / VERKEERSRECHT

SIA beoefent het strafrecht vanuit alle invalshoeken, verdedigt verdachten en staat civiele partijen en slachtoffers bij.

De expertise van het kantoor op dit gebied omvat de gebieden van algemeen strafrecht (moord, geweldpleging, diefstal en afpersing, heling, drugsdelicten, samenzwering, criminele organisatie en mensenhandel), delicten met betrekking tot mores (aanranding, verkrachting, seksuele intimidatie en misdrijven in verband met prostitutie), misdrijven van seksuele aard (seksuele intimidatie) en misdrijven van seksuele aard (seksuele intimidatie). financieel (witwassen van geld, fraude, faillissementsmisdrijven, misbruik van bedrijfsmiddelen en valsheid in geschrifte), strafbare feiten en misdrijven van criminele aard. terroristovertredingen rollend (snelheidsovertredingen, verkeersongevallen en verkeersovertredingen) en verkeersovertredingen. strafrechtelijk arbeidsrecht (intimidatie op het werk en overtredingen van het wetboek van sociaal strafrecht).

SIA kan bijstand verlenen in alle stadia van de strafprocedure, zowel tijdens de voorbereidende fase van het strafproces (onderzoek, informatie en vooronderzoek) als tijdens de procesfase voor de rechtbanken (raadkamer, correctionele rechtbank/politierechtbank en rechtbank voor magistraten).

SIA staat je ook bij tijdens hoorzittingen voor de politie of onderzoeksrechters onder de Salduz-regeling.

SIA Advocatenkantoor