EXPERTISEGEBIEDEN

EIGENDOMSRECHT

SIA is zeer gespecialiseerd in alle aspecten van het vastgoedrecht (burgerlijk, commercieel en fiscaal), zowel in de adviesfase (adviezen, contracten, onderhandelingen, enz.) als in de procesfase (gewone rechtbanken, arbitrage, enz.), zowel voor professionals als particulieren.

De expertise van het kantoor op dit gebied omvat de gebieden van huurcontracten (commercieel, residentieel, kantoor), de verkoop van onroerend goed (aanbod, belofte, optie, compromis, notariële akte, verborgen gebreken, gedwongen executie, onrechtmatige opheffing, annulering, vruchtgebruik, blote eigendom, enz.buurtproblemen vastgoedkantoren (met inbegrip van een specifieke bevoegdheid met betrekking tot de specifieke regeling voor sociale vastgoedagentschappen, vastgoedbedrijven voor openbare diensten, huisvestingsmaatschappijen, enz.), de bouw in de ruimste zin (contracten voor werk en diensten, vastgoedontwikkeling, aansprakelijkheid van klanten, aannemers, onderaannemers, architecten), de vastgoedbeleggingen evenals mede-eigendom (syndicus, vereniging van mede-eigenaars, individueel handelende mede-eigenaars, algemene vergadering, bouwreglement, enz.)

SIA Advocatenkantoor