EXPERTISEGEBIEDEN

HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT

Of u uw beroep nu uitoefent (of van plan bent uit te oefenen) als individu of als onderdeel van een bedrijf (in het bijzonder binnen een KMO), SIA adviseert en verdedigt u in elke fase van uw professionele ontwikkeling, van de beginfase van uw activiteit tot de uiteindelijke stopzetting ervan, inclusief uiteraard het dagelijkse beheer van uw commerciële relaties.

De expertise van het kantoor op dit gebied strekt zich uit tot commerciële contracten (verkoop, distributie, franchising, handelsagentuur, onderaanneming, algemene voorwaarden, kwalificatie, bewijsregels, aansprakelijkheid), aan de herstel en betwiste vorderingenhet leven van bedrijven (oprichting, statuten, aandeelhoudersovereenkomst, interne conflicten, besluitvormingsproces, aansprakelijkheid van oprichters, bestuurders en managers, ontbinding, liquidatie, enz. overdracht van bedrijven/ondernemingen, marktpraktijken en de consumentenbescherming (precontractuele verplichtingen, verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten, herroepingsrecht, prijzen, reclame en betaling, offertes en bestelbonnen, garanties, oneerlijke bedingen enz.), evenals alle aspecten met betrekking tot bedrijven in moeilijkheden (gerechtelijke saneringsprocedures, faillissement,…).

SIA Advocatenkantoor