EXPERTISEGEBIEDEN

BELASTINGWET

SIA heeft bijzondere expertise in belastingrecht.

De advocaten van het kantoor adviseren en vertegenwoordigen zowel particulieren als bedrijven op het gebied vandirecte enindirectebelastingen.

De expertise van het kantoor omvat inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen, vennootschapsbelasting, btw, belasting van roerende en onroerende zaken, lokale en gemeentelijke belastingen en internationaal belastingrecht.

De advocaten van het kantoor staan belastingbetalers bij in alle fasen van geschillen met de belastingdienst. We vertegenwoordigen onze cliënten zowel in de administratieve fase (belastingcontroles, reacties op heraanslagen, onderhandelingen met de belastingdienst, het indienen van klachten) als in de gerechtelijke fase (beroep bij de rechtbank).

Het kantoor behandelt ook zaken met betrekking tot fiscale en sociale regularisatie(DLU) en onderhoudt de relaties met de verschillende belastingautoriteiten, met name bij het opstellen van verzoeken om rulings of fiscale bemiddelingsprocedures.

De fiscale expertise van het kantoor strekt zich ook uit tot de Afrikaanse markt en meer in het bijzonder tot de belastingheffing in de Democratische Republiek Congo.

SIA Advocatenkantoor